Δημοτικό Σχολείο Βασιλειών
Δημοτικό Σχολείο Βασιλειών